Tham gia nhóm bằng phần mềm nuôi nick Facebook

Chỉ cần nhập list tài khoản vào, sau đó nhập tiếp danh sách nhóm vào trong phần mềm. Phần mềm nuôi nick Facebook tự động sẽ cho mỗi tài khoản Facebook đi tham gia nhóm.

Phần mềm nuôi nick tự động không hỗ trợ nhiều về chức năng tham gia nhóm, để có được tỉ lệ tham gia nhóm thành công tốt hơn. Các bạn có thể sử dụng phần mềm chia sẻ Livestream tự động Facebook.

5/5 - (1 bình chọn)
Có thể bạn quan tâm
x